กรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา

แอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาประชาสัมพันธ์

อัพเดตการดำเนินงานโครงการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา (ปี 60) ดังนี้

 

การจัดอบรมสัมมนา

ซี่งมีรายละเอียดแต่ละจังหวัด ดังนี้

 1. การจัดสัมมนา จังหวัดกรุงเทพฯ
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดกรุงเทพฯ ดำเนินการเมื่อ
 2. การจัดสัมมนา จังหวัดนนทบุรี
 3. การจัดสัมมนา จังหวัดสมุทรปราการ
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการเมื่อ
 4. การจัดสัมมนา จังหวัดนครราชสีมา
  • การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์ ชั้น 4 อาคารหอการค้าเฉลิมพระเกียรติ มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 145 คน
 5. การจัดสัมมนา จังหวัดสระบุรี
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดสระบุรี ดำเนินการ เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ สำนักงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาจังหวัดสระบุรี
 6. การจัดสัมมนา จังหวัดกระบี่
 7. การจัดสัมมนา จังหวัดเพชรบูรณ์
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการเมื่อวันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.–12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาจังหวัดเพชรบูรณ์
 8. การจัดสัมมนา จังหวัดอุดรธานี
 9. การจัดสัมมนา จังหวัดลำปาง
 10. การจัดสัมมนา จังหวัดน่าน
 11. การจัดสัมมนา จังหวัดลำพูน
 12. การจัดสัมมนา จังหวัดลพบุรี
 13. การจัดสัมมนา จังหวัดราชบุรี
  • การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องมงกุฎ โรงแรม เอส สวิส จังหวัดราชบุรี มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 52 คน
 14. การจัดสัมมนา จังหวัดชลบุรี
 15. การจัดสัมมนา จังหวัดศรีสะเกษ
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการ
 16. การจัดสัมมนา จังหวัดอุบลราชธานี
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 402 อาคาร 50 คณะเทคโนโลยีแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 17. การจัดสัมมนา จังหวัดนครปฐม
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐม ดำเนินการ เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ ห้องศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม

การประชุมหารือร่วมกับกลุ่มงาน/หน่วยงานที่กำกับดูแลในพื้นที่และส่งผลการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง