กรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา

เอกสารเผยแพร่/แอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา

แบบฟอร์มสำหรับการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา

คู่มือการยื่นขอจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แผนผังแสดงกระบวนการผลิตของโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาประเภทต่างๆ

คู่มือลักษณะกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา (รหัสของเสีย) และวิธีการกำจัด ของโรงงานประเภทต่างๆ

เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมตามแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา (ปี2560)

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการจัดกากอุตสาหกรรมของโรงงานตามแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา ปี 2561

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

เอกสารเพิ่มเติม