กรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา

แอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาโครงการ

ประชาสัมพันธ์ ชี้เเจง รายละเอียดการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาตามแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาผ่านการสัมมนาในส่วนภูมิภาคและการสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 

อัลบัมภาพแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา

การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรศูนย์แม่สอด
การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดนครปฐม สำนักงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลานครปฐม
การจัดสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดอุดรธานี โรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี
การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 นิคมแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาบางปู สำนักงานนิคมแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาบางปู
การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดนครปฐม รอบผู้รับบำบัด สำนักงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลานครปฐม
การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 นิคมแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาลาดกระบัง สำนักงานนิคมแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาลาดกระบัง
การสัมมนาในส่วนภูมิภาค ปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
การสัมมนาในส่วนภูมิภาค ปี 2561 จังหวัดระยอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้
การจัดประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนกรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา และผู้แทนสำนักงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา จังหวัด ครั้งที่ 3 โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ทฯ จังหวัดชลบุรี
การจัดประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนกรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา และผู้แทนสำนักงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา จังหวัด ครั้งที่ 4 โรงแรมเบอเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
การจัดประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนกรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา และผู้แทนสำนักงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา จังหวัด ครั้งที่ 2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
การจัดประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนกรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา และผู้แทนสำนักงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา จังหวัด ครั้งที่ 1 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานี
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานี
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดศรีสะเกษ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดศรีสะเกษ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดศรีสะเกษ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรี
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดราชบุรี
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดลพบุรี
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดลำพูน
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบกา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดน่าน
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดลำปาง
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดอุดรธานี
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 7 กันยายนพ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดสระบุรี
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสระบุรี
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดนนทบุรี
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ วันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพฯ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพฯ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพฯ
การจัดอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพฯ
สัมมนาสัญจรวันที่ 23 มีนาคม 2560 กรุงเทพฯ
สัมมนาสัญจรวันที่ 27 มีนาคม 2560 เชียงใหม่